Yapılan Tüm Çalışmaların Doğruluğu Belgeler Dahilinde Doğrulanmaktadır.


Ana hattaki ariza kamera

yardimi ile tespit esildi 

ve onarımı yapıldı

Müşterimizin su kaçağı 

bir kalebodur altında

noktasal olarak bulundu 

ve tamiratı yapıldı

Pis su giderindeki arıza

mikro kamera yardımı

ile bulundu ve müşterimize

bilgi aktarıldı

Yeri bilinemeyen kayıp

rogar dedektör yardımı

ile bulundu ve yeri açılarak 

müşterimize gösterildi

Müşterimiz kokudan 

rahatsız olduğunu 

beyan da bulundu

ve biz de koku tespiti 

yaparak müşterimizi 

bu dertten kurtardık

Pis su giderindeki 

tıkanıklık robot cihaz

ile açıldı ve kamera 

görüntüsü 

yapıldı

Sürekli tıkanan pis su 

gideri ana hattı kesin

çözüm olmak şartı

ile su jeti ile yıkandı

ve teslim edildi

Su kaçağı tespiti yapıldı 

ve pis sgiderindeki 

arıza noktaları 

müşterimize

gösterildi

Su kaçağı tespitinde 
bulunuldu arızası pis su
giderinde tespiti yapıldı 
ve tamiratı yapıldı 
Mutfak pis su gideri 
yağlanmadan dolayı 
tıkalıydı robot cihaz 
ile açıldı ve kamera 
görüntüsü alındı

Kayıp foseptik çukuru

bulundu ve İSKİ ana

Hatta bağlantısı yapıldı

Anahat pis su gideri

sürekli tıkanmalara

maruz kaldığı kamera

görüntüsünde

müşteriye aktarıldı

Su kaçağı tespiti akustik

dinleme ile bulunduğu

ve Arıza giderildi

Tıkalı olan rogar süpürge
aracı ile temizlendi ve
gerekli rutin
bakımları yapıldı

Pis su gideri anahat

çökme sebebiyle

tıkalıydı çökme noktası

dedektör ile bulunduğu

Arıza giderildi

Pis su giderindeki

kokular tespiti yapıldı

ve çözüme ulaşıldı

Bina temiz suyu

su kaçağı bulundu

ve bir kalebodur altında

tamiratı yapıldı

Pis su gideri ana Hatta

iki ters döşenen Pimaş

normalini çevrildi

Su kaçağı tespitinde

bulunuldu arıza mutfak

Pimaş hattında

tespit edildi

Sürekli tıkanan mutfak
ana gider hattı su jeti
ile yıkandı ve kamera
görüntüsü alındı
Fazla gelen su faturası
sebebiyle İSKİ ile ortak
çalışma sonucu bahçe
peyzaj bölümünde su
kaçağı tespiti edildi

Kamera görüntüsü alındı
ve tıkalı olan hat
robot yardımıyla açıldı

Pis su giderindeki arıza

robot kamera sistemi

ile tespit edildi

ve onarımı yapıldı

Pis su giderinde robot

kamera ile görüntü alındı

gerekli bilgi müşteriye

flash bellekte takdim edildi

Sürekli tıkanan pis su

gideri kalıcı bir çözüm

ile onarımı yapıldı

Mekanın depo kısmındaki

su kaçağı tespiti termal

kamera ile bulundu

ve tamiratı yapıldı

Anahattaki su kaçağı

bulundu ve gerekli bilgi

müşteriye aktarıldı

Sürekli tıkanan mutfak

gideri hattı kamera
görüntüsü alındı

Fazla gelen su faturası

neticesinde su kaçağı

bulundu ve tamiratı yapıldı

Foseptik çukuru İSKİ

ana hattına bağlandı